💬 “In de bestuurskamers van de BV Nederland ontbreekt doorgaans de nodige IT-affiniteit. Sturing op adaptief vermogen is nodig om de juiste technologie op tijd in te zetten. Wie stil blijft staan, wordt irrelevant en ingehaald.”—Collega Arthur in Mgmt. Scope https://t.co/ziUpWRPQUV